place NA ZAPARCIA SZCZEGÓLNIE NARAŻONE SĄArray ( ) 1