place ZAPARCIA DOTYKAJĄ GŁÓWNIE OSÓB POArray ( ) 1